Mindfulness - tõhus kohaloleku õpetus ja teadlikkuse praktika

Uudised

Mindfulness ehk ärksameelsus on Eestis vaikselt ja visalt oma kanda kinnitanud juba mõnda aega. Selle iidse ja praktilise õpetuse mõju ja sügavat sõnumit on märganud ja kogenud paljud. Viimastel aastatel on üle terve Eesti mitmetel konverentsidel, seminaridel ja töötubades tutvustatud mindfulnessi nii teoreetiliselt kui praktiliselt.

Mis siis mindfulness on?

Mindfulness on keha-meele praktika ja lähenemine, mis kannab endas kohalolu ning olevikus elamise sügavat sõnumit. Ta tuletab meile meelde iidseid budistlikke tarkusi, mis rõhutavad kehas olemise ja ankurdatuse olulisust. Mindfulnessi lihtne, kuid unustatud sõnum räägib hinnanguteta kohalolu ning hetkes olemise võlust ja olulisusest. See viitab hukkamõistu-vabale teadlikkuse seisundile ja valmisolekule pöörata tähelepanu erinevatele kogemustele käesolevas hetkes.

Ärksameelsus ehk mindfulness on teoreetiline, filosoofiline ja praktiline õpetus, mis koosneb erinevatest hingamis-, tähelepanu- ja keskendumisharjutustest. See tegeleb keha-meele protsessi hetkest hetke teadvustamisega ning suunab inimest süvenenud teadlikkuse seisundile. Ärksameelsuse ehk mindfulnessi praktikad ja harjutused õpetavad keskendunud, rahulikku ja tundlikku teadlikkust nii sise- kui välismaailmast.

Mindfulness kannab endas olulist sõnumit – võta aega iseendale

See ei tähenda kapseldumist või eraldumist välisest maailmast, vaid lubamist endal aeg-ajalt rahulikult ja kaastundlikult iseendaga ühendus luua. Mindfulnessi praktika ei vii rännakule kuhugi kaugele, kõrgele ja eemale – rännak toimub praktiseerija sees, tema sisekosmoses. See võimaldab avastada iseennast kui uut ja huvitavat kaardistamata maad ning seeläbi palju uut avastada.

Just läbi iseenda avastamise ja sügavama sisemise ühenduse loomise saame me ka eluga suuremas ja tõelisemas kontaktis olla. Sel viisil on võimalik maailma teadlikumalt kogeda ja märgata, parandades järk-järgult ka elukvaliteeti ning üldist õnne- ja rahulolutaset.

Mindfulnessi võib nimetada ka keha-meele hügieeniks, mis võimaldab kogeda kõike seda, mis praeguses hetkes toimub.

Miks on endaga ühenduse loomine ja kohalolu oluline?

Praegusel globaalselt keerulisel ajal kogevad ilmselt paljud meist üsna tihti segadust, hirmu või ärevust. Tänapäeva linnakeskkonna elutempo, igapäevane suur ja muutuv infohulk ning pidev ajapuudus tekitavad inimeses paratamatult sisemist pinget, stressi ja ülekoormust.

Paljud meist tunnetavad, et maailmas toimuvat arvestades on üsna raske igapäevaste uudiste ja pidevalt muutuvate olude keskel tasakaalu ja rahu leida. On üsna selge, et kui me ei suuda endas tasakaalu ja sisemist rahu leida ega kohal olla, ei saa me tegelikult kohal olla ka kellegi teisega. Ei oma partneri, lapse, vanema või kolleegiga.

Mis on selle tagajärg? Ühiskond, mille pealtnäha poleeritud pealispinna all lokkab stress, depressioon, sõltuvused, läbipõlemine, ärevushäired, kroonilised ja rasked haigused, rahulolematus, tühjusetunne, elu mõtte puudumine ning paljud teised valukohad ja probleemid.
Sagenenud vaimse tervise probleemid näitavad selgelt meie saavutustele keskendunud ühiskonna tegelikku seisukorda. Me oleme selles kiires maailmas kaotanud tegeliku ja tõelise ühenduse iseenda ja teiste inimestega.

Just seetõttu on mindfulness praeguses maailmas äärmiselt asjakohane ja oluline praktika. Lisaks kohalolu, ühenduse ja teadlikkuse arendamisele võimaldab see õppida tundma enda erinevaid sisemisi unustatud ressursse nagu näiteks tähelepanu, empaatia ja kaastundlikkus.

Kokkuvõtlikult, miks siis mindfulness kasulik on? Ja miks võiks selle lisada oma igapäevaste harjumuste nimekirja?

Mindfulnessi praktiseerimine aitab:

  • alandada stressitaset ja ärevust,
  • vähendada keskendumisraskusi,
  • ennetada ja vältida läbipõlemist,
  • leevendada ja ravida sõltuvusi ning erinevaid vaimse tervise probleeme,
  • arendada ja suurendada tähelepanu- ja keskendumisvõimet,
  • parandada eneseregulatsiooni võimet,
  • taastada sisemist rahu ja emotsionaalset tasakaalu,
  • kasvatada ja arendada teadlikkust iseendast ja ümbritsevast maailmast,
  • parandada inimestevahelist kommunikatsiooni ja muuta seda teadlikumaks.

Mindfulness annab edasi sügava teadmise, et meil on võimalik enda jaoks alati olemas olla – sõnum, mis loob eluterve turvatunde ning parema ja terviklikuma võime elus toimuvaga hakkama saada.
See teeb mindfulnessist vaieldamatult ühe parima ja kasutoovama vaimse praktika, mille positiivne mõju elu erinevatele aspektidele on väga lai ja mitmetahuline.

Mindfulness avaliku koolituse kohta saad rohkem infot SIIT.