Koolituse sisu

Sissejuhatus
Lühidalt mälust – võimest, meeltest ja liikidest. Mis on aju? Kuidas aju meelde jätab?
Mis on mälu? Mitu meelt on inimesel? Mismoodi me meelde tuletame?

Mälutest
Kuidas me täna meelde jätame?

Meeldejätmise protsess
Millest sõltub meie tähelepanu, arusaamine ja mõistmine?
Eesmärgi püstitamise, keskendumise ja arusaamise omavaheline seos.

Seoste loomine
Esimene meeldejätmise reegel.
Erinevad seoste loomise võimalused, et infot paremini meelde jätta.

Kujutlusvõime
Teine meeldejätmise reegel.
Me suudame seoseid luua ainult tänu kujutlusvõimele.
Kas meil on reeglina hea või pigem kesine kujutlusvõime? Kuidas kujutlusvõimet treenida?
Harjutused kujutlusvõime avastamiseks, elavdamiseks ja treenimiseks.

Asukoht
Kolmas meeldejätmise reegel
Kuidas asukoht mõjutab info salvestamist ja hilisemat meeldetuletamist?
Teekonna meetod. Harjutused.

Kordamine
Kordamine läbi kasutamise. Miks me unustame? Kordamisrežiimid.

Mnemoonika süsteemid
Numbrite meeldejätmine. Numbrid-kujundid, Dominic’i tehnika.

Meeldejätmise protsess
Olulisemate osade meeldetuletamine ja kordamine.
Kuidas kasutada õpitud tehnikaid ja olemasolevaid sisemisi ressursse erineva info salvestamiseks?
Kuidas talletada nii, et hiljem kindlasti meelde tuleks?

Nimede ja nägude meeldejätmine
Millele keskenduda ja kuidas nimesid seostada.
Harjutus. Anname kõigile uued nimed ja õpetame, kuidas neid kindla peale meelde jätta.

Kõnede meeldejätmine
Teekonnameetodi kasutamine kõne meeldejätmiseks. Harjutus.

Kokkuvõte ja kordamine, lõputest