Aivar Sarapik

Aivar on õppinud Püha Risti Kreeka Teoloogia koolis USA-s (1997-2000) ja saanud teoloogiaõpingute magistrikraadi (2000). Varasemalt õppis ta üldteoloogiat Tartu Teoloogia Akadeemias (1992-1997) ning Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduste Instituudis (1988-1993). Lisaks on Aivar õppinud sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat Tallinna Ülikoolis (1992-1997), arvutieriala omandasTallinna Polütehnikumis (1981-1985).

Aivar Sarapik on olnud Kaitseliidu peakaplan, Kaitseliidu organisatsiooni Noored Kotkad peavanem, abipreester Tallinna Issanda Muutmise Peakirikus. Varasemalt ka spetsialist Sotsiaalministeeriumis, noorsootööjuht Eesti Punases Ristis, arvutite parandaja tehases Impulss.

Koolitaja ja nõustajana on Aivar tegutsenud mitukümmend aastat.
Koolitusi ja loenguid on ta pidanud nii kirikutöö kui kaitseliidus teenimise kõrvalt, samuti ka koolitusettevõtetega koostöös. Koolituste valdkonnad: sotsiaalpsühholoogia, noorsootöö, meeskonnatöö, projektikuhtimine, kriisikommunikatsioon, religioon, erinevad kaplanite kursused.
Nõustajatööd on teinud nii kaitseväe missioonidel kui ka kaitsejõudude personali, sõdureid ja nende peresid nõstades. Ta oli nõunik ja infojuht parvlaev Estonia katastroofijärgsel perioodil, 1996. aastal nõustas Oikumeenilise patriarhaadi ja Moskva Patriarhaadi läbirääkimisi.

Tööd ja tegemised on viinud Aivari kaheksa keele õppimise ning kasutamiseni. Aivar on arenenud elukestvalt õppides ning muudatusi ellu kutsudes. Elukestva õppe üheks toetuspunktiks on enese tundmine ja juhtimine. Isiksuse tugevusi kasutades saame saavutada vahel lausa võimatut, motiveerides ennast läbi õnnestumiste.

Loe Aivari koolitusest lähemalt siit: enesejuhtimise koolitus.