Enesejuhtimine

Meile hädavajaliku info hulk kasvab järjest kiiremini. Bill Gates’i hinnangul on tempoks neli korda iga inimpõlve (25 aastat) jooksul. Juba eelmise sajandi alguses ütles Gertrude Stein: „Inimesed saavad päeva jooksul niivõrd palju informatsiooni, et kaotavad oma terve mõistuse“. 

Laialt levinud on arvamus, et teadmiste omandamine toimub kõigil inimestel sarnaselt. Tegelikult see nii ei ole. Infoühiskonna järjest olulisemaks küsimuseks on isiksusele sobiva mudeli leidmine informatsiooni efektiivseimaks mõistmiseks ja teadmiste kinnistamiseks, seostamiseks, analüüsimiseks ning edastamiseks. Samuti on väga oluline mõista teiste inimeste eelistusi, et kommunikatsioon oleks tulemuslik.

 • Kas infoküllus tekitab sulle pingeid ja stressi?
 • Kas tunned mõnikord, et oluline sõnum ei jõua teisteni, ehkki sa väga püüad?
 • Sul on küll palju häid oskusi ja teadmisi, kuid sa ei suuda neid alati ellu rakendada?
 • On sul vahel tunne, et sa ei jõua endale seatud eesmärkideni?

Kui mõni neist küsimustest sind puudutab, siis saame sind kindlasti aidata!

Koolituse sihtgrupp

Oled oodatud meie enesejuhtimise koolitusele, kui otsid alternatiivseid lahendusi informatsiooni ja teadmiste omandamiseks, enda võimekuse arendamiseks ja enesekindluse suurendamiseks.

Koolituse eesmärgid:

 • õppida paremini tundma ennast ja oma eelistusi informatsiooniprotsessis,
 • osata iseennast rohkem motiveerida ja eesmärgini suunata,
 • saavutada isiksuse terviklik ja kestev areng.

Koolituse tulemusel: 

 • tunned oma isiksusetüübist tulenevaid eelistusi (harjumusi) informatsiooniprotsessis ja suudad neid teadlikult muuta ning arendada,
 • teadvustad teiste inimeste eelistusi ja võimekust ning oskad seeläbi paremini kommunikeeruda,
 • mõtled mitmetasandiliselt ja kasutad oma aju tegelikke võimeid maksimaalselt, realiseerides õpitut,
 • tunned ja kasutad keskendumistehnikaid,
 • oskad organiseerida ning arusaadavalt edasi anda infot ja teadmisi.

Koolituse meetodid:

Kursuse käigus anname teoreetilised teadmised ja teeme praktilisi ülesandeid, arutleme ja analüüsime. Koolituse maksimaalse tulemuslikkuse saavutamiseks:

 • selgitame välja sinu isiksusetüübi,
 • leiame just sulle sobivad meetodid teadmiste rakendamiseks,
 • näitame, kuidas õpitut igapäevaselt kasutada.