Koolituse sisu

Sissejuhatus
Lugemise tähtsusest ja vajalikkusest.
Kiirlugemise ajaloost ja kiirlugejatest läbi ajaloo.

Lugemiskiiruse määramine
Testlugemine ja küsimustele vastamine.

Lugemisprotsess
Ettevalmistus, eelvaatlus, lugemise eesmärk, tähelepanu, arusaamine, kordamine, meeldejätmine.

Tavapärase lugemise puudused
Regressioon ehk tagasivaatamine lugemise ajal, lugemispaindlikkuse puudumine,
artikuleerimine ehk häälega lugemine, piiratud pilguväli ja tähelepanuvõime.

Eeldused efektiivseks lugemiseks
Tähelepanu, eelteadmised, intuitsioon, kujutlusvõime, aju filtratsioonivõime, seoste loomine ja mälu.

Regressioon ehk tagasivaatamine
Miks on tagasivaatamise vältimine oluline?
Lugemise analüüs, tagasivaatamiseta lugemise tähtsus.
Regressioonita lugemise tehnikad.

Ettevalmistus lugemiseks.
Lugemise eesmärk -, miks loen, mida vajan, kus kasutan?
Teksti eelvaatlus (5-astmeline lugemine).

Lugemise Integraalne Algoritm (LIA)
LIA kasutamine tekstist olulise leidmiseks. LIA kasud. LIA "kujund".
Prioriteedid.

Tähelepanu roll meie elus.
Tähelepanu treenimise harjutused.

Dominant tekstis ja selle leidmine.
Dominandi liigid ja näited.
Dominandi leidmine tekstist. Harjutus

Silmad ja pilguväli.
Silmade töö lugemise ajal.
Vaatevälja laiendamise harjutused. Kuusk, püramiid ja Schulte-tabelid.
Info vastuvõtmine silmade kaudu, silmade füsioloogia ja lõdvestamine.

Artikulatsioon ehk "kaasapobisemine".
Artikulatsiooni summutamise võimalused. Harjutused, mille abil motoorset
kõnekeskust välja lülitada.

Erinevate tekstide lugemise tehnikad
Ajalehtede ja ajakirjade lugemine.
Tehniline ja erialane lugemine.
Raamatute lugemine rünnakmeetodil.
Ühe näidisteksti lugemine rünnakmeetodil. Küsimustele vastamine.

Meeldejätmine ja kordamisrežiimid.
Lugemine ja mälu. Mälu tüübid. Meeldejätmise kord.

Kokkuvõte ja kordamine
Soovitused edaspidiseks harjutamiseks.