Keskendumine

Inimese peast võib päeva jooksul läbi käia 12 000 - 50 000 mõtet. Samas ei suuda mitte keegi mõtelda mitut asja korraga või teha samaaegselt rohkem kui üht tegevust. Samuti pole hea hüpata sageli ühelt mõttelt või tegevuselt teisele. Üllatavalt sageli tuleb ette, et oleme ülimalt keskendunud olekus, kuid siis tuleb kas kiire teade, ülesanne, kolleeg või pereliige ja meie tähelepanu ongi hajunud.

Iga päev mõjutavad meid sajad segajad ja ärritajad, mis viivad tähelepanu ebaolulistele asjadele. Enesele seatud eesmärkide saavutamist takistabki enamasti nõrk keskendumisvõime.

 • Kas sa tunned, et sinu efektiivsus tööl või õpingutes on väiksem kui sooviksid? 
 • On sul on igapäevaseid segajaid, millest tahaksid vabaneda, aga ei tea, kuidas seda teha?
 • Millised on sinu koosolekud ja kohtumised - kas konstruktiivsed või pigem laialivalguvad?
 • Kas oskad alati väljendada oma eesmärke täpselt ja teistele arusaadavalt?
 • Tead sa, kuidas olla olulistel hetkedel 100% kohal ning kontsentreeritud?

Kui tunned, et mõni neist küsimustest sulle korda läheb, siis saame sind aidata!

Koolitus on mõeldud sulle, kui:

 • soovid olla tulemuslikum oma töös või õpingutes,
 • unistad kiiremast karjäärist,
 • tahad oma väärtuslikku aega ratsionaalsemalt kasutada,
 • soovid leida uusi lahedusi tööks meeskonnas,
 • tahad olla lihtsalt arvestavam kolleeg või kaaslane.

Koolitusel saad vastused küsimustele:

 • mida teha, et keskenduda alati olulistele mõtetele ja tegevustele;
 • kuidas sinu aju töötab ja missugused tegurid tähelepanu soodustavad;
 • millised 7 töövahendit aitavad sul keskendumist parandada ja arendada;
 • kuidas igapäevaselt kontrollida oma ajakasutust ja arvestada kolleegide/pereliikmete vajadustega;
 • kuidas pidada tulemuslikke koosolekuid ja kohtumisi;
 • mismoodi olla alati 100% kohal ja saavutada iga päev natuke paremaid tulemusi kui eile?

Koolituse tulemusel: 

 • oskad keskenduda kõige olulisemale tegevusele,
 • väljendad ennast selgemalt ja täpsemalt, et ka teised teaksid sinu eesmärke,
 • oskad luua postitiivset emotsiooni nii endale kui teistele,
 • suudad analüüsida oma ajakasutust ja arengut,
 • teadvustad teiste inimeste vajadusi ja oskad nendega arvestada.

Koolituse meetodid:

Interaktiivne seminar, kus teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega: 

 • arutleme, vahetame kogemusi ja leiame üheskoos lahendusi,
 • leiame just sulle sobivad võtted kontsentreerumise parandamiseks,
 • õpetame lihtsaid nippe tööpäeva ajakulu kontrolli all hoidmiseks,
 • proovime simulatsioonimeetodil lahendada mõned igapäevaolukorrad
 • anname kaasa juhtnöörid, kuidas järk-järgult jõuda soovitud tulemuseni - olla keskendunum, efektiivsem ja edukam.

Vaata avaliku koolituse aega koolituskalendrist