Kiirlugemine

Keskmine haritud inimene kulutab lugemisele vähemalt kolm tundi päevas, lugedes regulaarselt meediaväljaandeid, e-posti, erialast kirjandust, ametialaseid dokumente, õppematerjale või teaduslikku kirjandust. Vahet pole, kas informatsioon on paberkandjal või arvutiekraanil - kõik see on lugemine.

Me õpime küll varakult lugema, kuid ometi loeme kooli lõpus ikka sama kiiresti, kui inimesed sada aastat tagasi, kes käisid koolis tunduvalt vähem aega. Keskmine haritud inimene loeb ikka veel 300 – 500 märki minutis arusaamist arvesse võttes (vt Lugemistest).
Ometi on kordades kasvanud raamatute ja erialase kirjanduse hulk, rääkimata tööalastest ja isiklikest kirjadest ning sotsiaalmeediast. Arvutiekraanilt vastu vaatav info on enamasti seotud lugemisega. Mõne kliki kaugusel on pea kõik maailma portaalid, mille vastu huvi tunneme. Sageli peame lugema järjest pikemaid lepinguid ja seadusi ning olema kursis arvukate muudatustega. Seega on lugemiskiiruse ja arusaamisoskuse parandamine väga oluline. 

 • Kas upud igapäevases infotulvas?
 • Kui palju aega päevas sul tegelikult kulub tekstide lugemisele?
 • Kas kõik oluline sellest meenub ka minuti pärast, tunni pärast, aasta pärast?
 • Kui palju sa tegelikult tahaksid lugeda?
 • Kas oled kursis kogu oma tööalase ja erialase kirjandusega?
 • Millal viimati kosutasid oma hinge mõnusa ilukirjandusega?
 • Kas valid häid raamatuid neid sirvides või pead toetuma teiste soovitustele?

Saame sind aidata:

Kui sinu tööalaseks ja/või isiklikuks arenguks on vajalik kirjaliku informatsiooni hankimine, haldamine, meeldejätmine, töötlemine ja teistele edastamine, siis on kiirlugemisoskus sulle eluliselt vajalik. Oled sa juht, spetsialist, õpetaja, õpilane, tundeng või mistahes eriala esindaja - lugemisefektiivsus määrab järjest rohkem sinu karjääri kulgu!

► Koolituse eesmärgid:

 • lugemiskiiruse mitmekordistamine,
 • tähelepanuvõime ja arusaamisoskuse parandamine,
 • ajumahu tõhusam kasutamine ja loetu meeldejätmine,
 • paindliku ja tekstist lähtuva lugemisoskuse saavutamine,
 • loomuliku intellektuaalsuse arendamine,
 • info edasiandmisoskuse parandamine,
 • ajaressursi maksimaalne ärakasutamine.

► Koolituse tulemusel: 

 • loed kiiremini ja tõhusamalt,
 • mõistad loetut paremini,
 • oskad vältida peamisi lugemisvigu,
 • mäletad vajalikku infot ja oskad seda teistele edasi anda.

  Kiirlugemiskursuse lõpus loeb enamus inimetest 2000-3000 tähemärki minutis, arusaamist arvestades!

► Koolituse meetodid:

Koolitus toimub praktilise seminarina, mille käigus:

 • anname ülevaate peamistest lugemistehnikatest ja nende kasutamisest,
 • õpetame lugema paindlikult – ehk kuidas lugeda erinevaid tekste erinevaid meetodeid kasutades,
 • näitame, milliste harjutuste abil saab parandada füsioloogilist võimekust (pilguvälja treenimine, artikulatsiooni vältimine), et lugemine oleks efektiivsem,
 • teeme teste ja harjutusi isikliku kogemuse saamiseks,
 • anname nõu, kuidas edaspidi harjutada, et informatsiooni vastuvõtmise võime oluliselt suureneks.

Koolituskalendri leiad siit: Avalikud kursused