Efektiivne lugemine 20.-21. oktoobril

Uudised

Kiirlugemine = efektiivne lugemine

Vaatamata sellele, et maailmas mõeldakse välja järjest uusi tehnilisi vahendeid ja informatsiooni edastamise viise, on senini peamiseks uute teadmiste omandamise ja vajaliku informatsiooni saamise viisiks lugemine. Koguni 80-90% teadmistest saab inimene endiselt lugemise teel.

Olgugi, et infohulk pidevalt kasvab, pole inimeste lugemisefektiivsus ja arusaamisoskus viimase sajandi jooksul sugugi suurenenud. Loetu mõistmine, mida mõnikord nimetatakse ka funktsionaalseks lugemisoskuseks, on erinevate allikate põhjal isegi vähenenud.

Efektiivne lugemine tagab sulle:
• infoküllusega toimetuleku,
• loetust parema arusaamise,
• info töötlemise ja edasiandmise võime suurenemise,
• konkurentsis püsimise ja hea enesetunde.

Kahepäevane kiirlugemise koolitus toimub 20. ja 21. oktoobril Tallinnas, Tammsaare Ärikeskuses.
Koolitaja on Tauri Tallermaa.

Koolituskalender ja registreerimine asub siin.