Mis on tõeliselt tõhus õppimine?

Artiklid

“Õppimine” on üks intrigeeriv sõna, mis võib ühekorraga tekitada nii mitmeid vastukäivaid tundeid. Õppimisest ei saa elus üle ega ümber, kuid mida see meie jaoks siiski tähendab? Õppimise olemuse kohta on mitmed uurijad väitnud, et see ei ole lihtsalt oskuse või teadmise omandamise protsess, vaid igasugune hoiakute ja käitumise muutumine, mis põhineb kogemusel ja väljast tuleva info ümbertöötamisel. Meil on vaja õppida selleks, et jääda ellu, kuid mitte ainult.

Loodus on inimesele kaasa andnud enesearendamise refleksi. See ilmneb lastel juba varakult ja jääb püsima terveks eluks. Uurimise ja õppimise himu on lastel kooli minnes veel olemas, kuid seda tuleb säilitada, et õppija tunneks sellest naudingut terve elu. Õppimise igavus pole loomulik nähtus, vaid sunduslikkuse ja liigse mehhaanilise õppimise tagajärjel tekkiv väsimus. Pelgalt teadmiste omandamist aga tõhusaks õppimiseks nimetada ei saa.

Õppimist toetab kõige rohkem õppija enda iseärasuste ja õppimise kui protsessi tundmaõppimine. Pole vaja mitte üksnes psühholoogilist teadmist inimaju õppevõime kohta, vaid eeskätt iseenda mõistmist õppijana ning oskust välja töötada endale kõige sobivamad õpistrateegiad. Niisuguses protsessis on õppijal algul juhendamist ja süvenemist vaja, et märgata enda juures õppimist takistavaid hoiakuid, uskumusi ja harjumusi ning kujundada need ümber. Oluline on enda aktiivne hoiak. Henry Ford teadis öelda, et: “Sa kas arvad, et suudad või arvad, et ei suuda- mõlemal juhul on sul õigus.”

Mis takistab meid kõige enam elus edasi liikumast? Näiteks uskumus, et meie võimed ja intellekt pole arendatavad ja kõik, mis me teha saame, on vaid püüda piisavalt arukas välja näha, et endiselt aktsepteeritud olla. Carol Dweck, Stanfordi ülikooli professor, kõneles nn pardisündroomist (duck syndrome), mida ta ka oma ülikooli tudengite seas märkas. Töömaht on meeletu ja häid tulemusi saavutada pole lihtne, kuid paljud püüavad loomulikult andekana välja paista, jättes mulje, et nad ei pinguta üldse, aga kodus näevad õppimisega tegelikult tõsist vaeva. Hea, kui näevad! Halvemal juhul ei pinguta nad üldse. Võib-olla, püüame me kõik välja paista loomulikult võimekamana, kuid mis on meid selleks ajendanud?

Võimalik, et me kõik oleme lapsena oma andekuse ja tarkuse, võib-olla ilu või mis tahes pingutuseta edu eest kiita saanud. Võib-olla väidad sa, et sina nende hulka ei kuulu, kuid ka see on tõend järgneva väite kinnituseks: kui meid on kiidetud selle eest, millised me oleme, aga mitte selle eest, kuidas me proovime ja pingutame, siis omandame enda kohta hulgaliselt takistavaid uskumusi. Me kuuleme, et oleme vaid siis tunnustuse väärilised, kui me kaasasündinud võimete kohaselt ilma pingutuse ja tahtliku õppimiseta häid tulemusi saavutame.

Benjamin Barber on öelnud: "Ma ei jaga maailma nõrkadeks ja tugevateks või edukateks ja edututeks; nendeks, kes hakkama saavad ja nendeks, kes ei saa. Ma jagan maailma õppijateks ja mitteõppijateks." Tõelised läbimurded inimese elus saabuvad, kui see piirav uskumus oma võimetest on ümber muudetud. Töö muutub naudinguks! Veelgi mitmekülgsem ja nauditavam teekond saab alguse siis, kui eelnevale lisada ka tõeliselt tõhusad, kõiki meeli ja võimekusi kombineerivad õppimisstrateegiad. Juurdlesin aastaid selle üle, miks pingutus minu jaoks sageli läbipõlemisega lõppeb. See ei pea nii olema!

Kujuta ette, et sa oled vaba, valimaks igas olukorras endale parima võimaliku lähenemise just sellele õpitavale, mille suhtes hetkel huvi tunned. Sa oled lõõgastunud, usud oma võimetesse ja naudid õppimist kui põnevat väljakutsete jada. Oled võimeline tõhusalt ja pingevabalt läbi töötama mis tahes materjali ning leidma enda jaoks parima strateegia kogu eluks– kas tundub unenäolisena? Olen veendunud, et kõik eelnev on tõsi, kui meil ainult jätkub julgust esitada väljakutse oma senisele piiravale mõtlemisviisile.

Siinkohal meenutan Carl Rogersi sõnu: “Ainus tõeliselt haritud inimene see, kes on õppinud õppima.”

Kadri Ilves
koolitaja ja õppija

5. jaanuaril 2017 toimub koolitus "Kuidas nauditavalt õppida ja õpetada"
Õppimisest ja õpetamisest räägivad Tauri Tallermaa, Kadri Ilves, Aleksei Turovski ja Aivar Sarapik

Vaata lähemalt